1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via webbplatsen www.wesselton.se och tillhörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig som konsument och Wess Group AB, org.nr. 559032-1682, nedan ”Wesselton”.

1.2 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Wesseltons Integritetspolicy som är en integrerad del av dessa Villkor, se nedan.

1.3 Wesselton expedierar inte kontantköp till personer under 16 år och kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.4 Wesselton reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Wesselton eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Wesselton.

1.5 Alla diamanter som sälj via oss graderas av den specifika ringtillverkaren som undersöker samt utvärderar och graderar diamanten objektivt med hjälp av geologisk samt terminologisk utrustning enligt den strikta standard dem är hängivna till.

2. Avtal och beställning

2.1 Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Wesselton skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Wesselton. Wesselton uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Wesselton i efterhand.

2.2 Wesselton strävar efter att Kunden ska få orderbekräftelse senast två timmar efter det att Wesselton mottagit en beställning. Om en beställning görs på en fredag eller helgdag försöker Wesselton dock bekräfta denna senast kl. 08:00 nästföljande arbetsdag.

3. Kunduppgifter m.m.

3.1 Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Wesseltons behandling av personuppgifter finns i Wesseltons Integritetspolicy, som är en integrerad del av dessa Villkor.

3.2 Kunden ska se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att eventuell handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Wesselton om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Wesselton misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Wesselton rätt att stänga av Kunden. Wesselton har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Alla priser är angivna i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte faktura- eller fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala sin beställning genom payson.

Kortbetalning & internetbetalning hos Payson

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

4.3 Vid specialbeställda varor för vilka ångerrätt inte gäller förbehåller sig Wesselton rätten att neka eller behålla upp till 50% av ordervärdet vid eventuell avbeställning beroende av hur långt ordern kommit i tillverkningsprocessen.

5. Frakt, leverans och hämtning av varor

5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom 3 arbetsdagar räknat från när din order lagts/från det att Wesselton skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Wesselton skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar Wesselton dig detta och fortsätter bevaka beställningen.

5.2 Varor som Kunden ska hämta ut på Postens utlämningsställe kan hämtas inom 14 dagar från det att avisering mottagits. Paket hämtas i första hand ut personligen mot uppvisande av giltig legitimation. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering skickas ut av Posten. För ej uthämtade paket debiteras Kunden en avgift motsvarande returfrakten.

5.3 Wesselton erbjuder fri frakt på sina produkter om inget annat avtalats med Kunden. Försändelsen sker via spårbar rekommenderad post.

6. Ångerrätt

6.1 Vid köp av varor på Wesseltons Webbplats gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). Detta innebär att du som Kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Wesselton detta inom 14 dagar från det att du som Kund eller någon av dig angiven person mottagit den beställda varan (ångerfristen).

Flertalet av våra varor tillverkas efter beställning och då gäller inte normal ångerrätt. I detta fall debiteras kunden 10% av varans pris. 

Ångerrätten gäller dock inte för vara som tillverkats eller väsentligt ändrats efter Kundens anvisningar eller som annars fått en tydlig personlig prägel. I samband med en beställning av vara för vilken normal ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta.

6.2 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Wesselton om Kundens beslut att utöva ångerrätten, t.ex. via e-post. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.

6.3 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten till och med att Wesselton åter mottagit varan. Wesselton rekommenderar därför att Kunden skickar varorna väl emballerade och i fint skick. Varan ska skickas i retur inom 7 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Wesselton.

6.4 Returer ska anmälas till Wesseltons e-post order@wesselton.se.

6.5 När Kunden ångrar sitt köp betalar Wesselton tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Om Wesselton stått för returfrakt dras detta belopp av från den totala summan kund ska få tillbaka. På det belopp som ska återbetalas har Wesselton rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.6 Wesselton betalar tillbaka beloppet så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Wesselton tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Wesselton får dock vänta med återbetalningen tills Wesselton tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. I normala fall kommer återbetalning till Kunden ske via återföring till Kundens betalkort, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Reklamationer

8.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Wesseltons e-post: info@wesselton.se. Reklamation ska senast göras inom skälig tid från och med att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom 30 dagar från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har i enlighet med Konsumentköplagen alltid tre års reklamationsrätt på varor som har köpts på Webbplatsen.

8.2 När Wesselton fått tillbaka en reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig åtgärdas felet i första hand, alternativt skickas en ny vara ut. Wesselton strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Wesselton mottagit reklamationen. Wesselton förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentlag. Vid reklamationer följer Wesselton riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se).

8.3 Wesselton står för returfrakten vid godkända reklamationer. Kund ska alltid kontakta Wesselton innan returfrakt bokas för att undvika onödiga fraktkostnader.

9. Ändringar av villkoren Wesselton förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Wesselton har informerat Kunden om ändringarna. Wesselton rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Tillämplig lag och tvist

10.1 Vid eventuell tvist följer Wesselton beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se).

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med Svensk Lag och avgöras av svensk domstol.

 


Meny